Återställning av larm

Återställning av larm sker genom att, i första menyraden, ställa in driftläge OFF och bekräfta detta genom att trycka in pilknappen.