Fastighetslösningar

Fastighetsvärmepumpar har Thermia lång erfarenhet av att utveckla och tillverka. Bostadshus, skolor, industrier, butikslokaler, kyrkor; våra lösningar kan anpassas för alla typer av fastigheter.

Thermias fastighetsvärmepumpar täcker alla behov

Thermias fastighetsvärmepumpar kan producera värme, varmvatten och komfortkyla till olika delar av fastigheten och finns i effektstorlekar från 20 kW upp till 336 kW (via kaskadkopling). Energin hämtas från berget, marken, grundvattnet eller frånluften.

Anpassas efter fastighetens förutsättningar

Vi hjälper dig att ta fram den lösning som passar just din fastighets förutsättningar och behov. Rätt dimensionering och inställning är avgörande för hur stora besparingar du kan göra, och våra återförsäljare tar fullt ansvar för att du får största möjliga effekt av din värmepumpsinvestering.

Thermias värmepump för fastighet:

  • Thermia Mega
  • Passar alla typer av fastigheter
  • Passar berg-, ytjord-, grundvatten- och frånluftsåtervinning
  • Anläggningen anpassas efter de förutsättningar som råder
  • Kräver så gott som inget underhåll
Fastighetsbroschyr