Försäkring

Så här fungerar trygghetsförsäkringen

När du köper en värmepump så ingår en 6-årig försäkring för de allra flesta fabrikat på den svenska marknaden.Trygghetsförsäkring är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Din ordinarie försäkring ersätter kostnaderna i samband med maskinskada, med avdrag för självrisk och eventuell värdeminskning. Trygghets-försäkringen* går in och ersätter dig för detta avdrag med en självrisk på 3000 kr. Detta sker genom Arctic försäkringsmäklare.

Det är viktigt att kontrollera så att maskinskada verkligen ingår i din nuvarande försäkring. Om inte, lägg till det!

Vill du ha förlängt skyddet? Det finns då möjlighet att förlänga försäkringen årsvis, upp till totalt 18 år. Du får ett nytt erbjudande när värmepumpens sexårsdag närmar sig från Arctic.

*Trygghetsförsäkringen träder endast i kraft när skadebeloppet är högre än självrisken i din ordinarie försäkring.

Vad skall du göra vid skada?

  • Ta kontakt med ditt hemförsäkringsbolag
  • Ta kontakt med din installatör alternativt lämplig servicefirma.Var noga med vem du väljer som serviceombud till din värmepump.
  • Efter inbetald självrisk och ersättning från ditt försäkringsbolag fyller du i skadeanmälan till Arctic som hand har den självrisk/värdeminsknings-elimineringsförsäkringen som följer med din värmepump.
  • Fyll i skadeanmälan och skicka till Arctic.
  • Observera att ovan nämnda Arcticförsäkring gäller för de flesta fabrikat på den svenska marknaden.Denna försäkring gäller automatiskt de 6 första åren efter installation av värmepumpen. Därefter får ni ett förlängningserbjudande från Arctic.
  • Arctic ersätter en självrisk på max 3000 kr.

Ytterligare information

Länkar till de stora försäkringsbolagen

Trygg Hansa
Folksam
IF
Länsförsäkringar