Försäkring

Så här fungerar trygghetsförsäkringen

När du köper en värmepump så ingår en 6-årig försäkring för de allra flesta fabrikat på den svenska marknaden.Trygghetsförsäkring är ett komplement till din hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Din ordinarie försäkring ersätter kostnaderna i samband med maskinskada, med avdrag för självrisk och eventuell värdeminskning. Trygghets-försäkringen* går in och ersätter dig för detta avdrag med en självrisk på 3000 kr. Detta sker genom Arctic försäkringsmäklare.

Det är viktigt att kontrollera så att maskinskada verkligen ingår i din nuvarande försäkring. Om inte, lägg till det!

Vill du ha förlängt skydd ? Det finns då möjlighet att förlänga försäkringen årsvis, upp till totalt 18 år. Du får ett nytt erbjudande när värmepumpens sexårsdag närmar sig från Arctic.

*Trygghetsförsäkringen träder endast i kraft när skadebeloppet är högre än självrisken i din ordinarie försäkring.

Vad skall du göra vid skada?

  • Ta kontakt med ditt hemförsäkringsbolag
  • Ta kontakt med din installatör alternativt lämplig servicefirma.Var noga med vem du väljer som serviceombud till din värmepump.
  • Efter inbetald självrisk och ersättning från ditt försäkringsbolag fyller du i skadeanmälan till Arctic som hand har den självrisk/värdeminsknings-elimineringsförsäkringen som följer med din värmepump.
  • Fyll i skadeanmälan och skicka till Arctic.
  • Observera att ovan nämnda Arcticförsäkring gäller för de flesta fabrikat på den svenska marknaden.Denna försäkring gäller automatiskt de 6 första åren efter installation av värmepumpen. Därefter får ni ett förlängningserbjudande från Arctic.
  • Arctic ersätter en självrisk på max 3000 kr.

Ytterligare information

Länkar till de stora försäkringsbolagen

Trygg Hansa
Folksam
IF
Länsförsäkringar