Inställning av driftläge

I reglerdatorn finns möjlighet att välja fyra olika driftlägen: OFF, Auto, bara VP, bara TS och bara VV.

OFF: Vid längre tids frånvaro kan det vara önskvärt att kunna stänga av anläggningen helt. Detta utförs genom att ställa reglerdatorn i läge OFF, alltså inte genom att bryta strömmen med yttre arbetsbrytare.

OBS! Då frysrisk i systemet föreligger bör inte värmepumpen ställas i läge OFF.

Auto: Värmepumpen reglerar automatiskt mellan värmepumpsdel (kompressor) och tillsatsvärme efter behov. Rekommenderat driftläge.

Bara VP: Reglerdatorn styr i detta läge värmpumpen så att enbart värmepumpsdelen (kompressorn) tillåts arbeta. Under vintern kan man få svårt att täcka hela effektbehovet och man tappar dessutom funktionen för toppvärme av varmvattnet.

Bara TS: Om man önskar att enbart tillsatsvärmen (elkassetten) ska vara i drift väljer man detta driftläge. Kan användas i samband med uppstart av en ny anläggning då köldbärarsystemet inte är klart för drift.

Bara VV: Med detta driftläge kommer enbart varmvattenproduktion att ske med värmepumpen, alltså ingen värme till värmesystemet. Kan användas under sommarhalvåret om man önskar att värmepumpen inte ska producera någon värme även vid kallare perioder.

Val av driftläge utförs i reglerdatorns första meny.

För att ändra driftläge med utgångspunkt från denna meny ska man först trycka på så att en blinkande markör blir synlig under RUMbör värdet. Tryck sedan på Pil Höger, den blinkande markören flyttar sig då till driftläge. Nu kan du utföra den ändring av driftläge du önskar genom att trycka på eller -

OBS! Bekräfta alltid ändringen av driftläge genom att gå vidare till nästa meny och pilknappen.