Thermia MBH - marknadens bästa varmvattenproduktion!

Thermia MBH är en effektiv förrådsberedare med ett brett användningsområde för produktion av varmvatten. Varmvattenberedaren används i anläggningar där hetvatten produceras av annan värmekälla. Valfria energiformer kan därför matchas ihop med Thermia MBH.

TWS teknik

Uppvärmning av tappvarmvatten blir en allt större uppgift för värmepumpssystem i takt med att husens värmebehov minskar till följd av bättre isolering. Thermia har därför utvecklat en varmvattenberedare som är bättre anpassad för värmepumpar. Dagens varmvattenberedare för värmepumpar är oftast dubbelmantlad. Värmen till tappvarmvattnet tillförs via det utrymmet. Så är inte fallet med Thermias beredare i värmepumpen. Thermia producerar varmvatten med en rörslinga.

Tester har visat att värmen på tappvarmvattnet blir cirka fem grader högre jämfört med dubbelmantlade varmvattenberedare. Dessutom sker uppvärmingen av varmvattnet betydligt snabbare på detta vis.

Mbh Tws finns i tvåstorlekar 200 och 300 liter.
Beredaren finns i storlekarna 200 och 300 liter och kan fås med kopparfodrad stålbehållare alternativt behållare i rostfritt stål. Valbar front för att matcha värmepumpen.

Ladda ner pdf