Thermia Atria Optimum

Luft/vatten-värmepump med aktiv styrning ökar din besparing
Thermia Atria Optimum är en luft/vatten-värmepump med varvtalsstyrning, vilket innebär att driften hela tiden finjusteras efter rådande behov och förutsättningar. Det ger maximal effektivitet och minimal energiförbrukning – sekund för sekund, dygnet runt.

Värmepumpen består av två enheter – en inomhusdel och en utomhusdel. Eftersom alla vitala delar (såsom kompressor och styrelektronik) är placerade inomhus, är Atria Optimum en luft/vatten-värmepump som passar extra bra på platser med tuffa väderförhållandena och kallt klimat.

Atria Optimum är utvecklad för att vara så tystgående som möjligt. Det är framförallt utedelens unika, akustiska design som är förklaringen till den extremt låga ljudnivån.

Den höga årsvärmefaktorn* gör att du kan minska din uppvärmningskostnad med upp till 80 procent. Och den inbyggda TWS-tekniken** gör att varmvattenberedaren fylls på kortare tid med varmare vatten än med traditionell teknik.
* Årsvärmefaktorn är ett mått på hur effektiv en värmepump är, sett över ett helt år där både varma och kalla perioder räknas in, samt produktion av tappvarmvatten.

Med tillbehöret Thermia Online får du möjlighet att styra och övervaka din värmepump på distans.

16 års trygghetsförsäkring
Thermias 16-åriga trygghetsförsäkring för luft/vatten-värmepumpar gäller för hela produkten – de sex första åren är kostnadsfria och du väljer sedan själv om du vill förlänga ytterligare tio år.

PRODUKTEGENSKAPER:
• Luft/vatten-värmepump

• Unik konstruktion – byggd för tuffa klimatförhållanden:
    Alla vitala delar placerade inomhus (kompressor, styrelektronik, m.m.)
    Ingen risk för frysning
    Längre livslängd

• Optimumteknik – ser till att kylkretsen alltid får jobba under optimala driftförhållanden

• TWS-teknik
    Snabbare uppvärmning av varmvatten
    Ger möjlighet att tappa större volym varmvatten ur beredaren
    Lägre uppvärmningskostnad

• Behovsstyrd avfrostning, anpassad för nordiskt klimat

• Effektiv energibesparing ned till -20°C

• Online – styrning och övervakning av din värmepump på distans (tillbehör)

• Flexibel för framtiden
    Kan kombineras med frånluftsåtervinning samt ger möjlighet att byta till annan värmekälla (t.ex. bergvärme eller jordvärme)

• Låg ljudnivå

• Finns i Duo-modell (för låga takhöjder och större varmvattenbehov)

• Thermia trygg: Garanti och trygghetspaket