Varmvattenberedare i olika modeller för olika behov

Uppvärmning av tappvarmvatten blir en allt större uppgift för värmepumpsystem i takt med att husens värmebehov minskar till följd av bättre isolering. Thermia har därför utvecklat en varmvattenberedare, slingberedare som är bättre anpassad för värmepumpar.